Икономика

Девет нови електронни услуги въвежда по проект Агенцията по вписванията

Дискусия по Дейност 1 на проекта „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и представяне на допълнителни електронни услуги“ провежда във Велико Търново Агенцията по вписванията. „Тази дейност е свързана с нормативните промени, които ще засегнат имотния регистър и по-специално поднормативни актове. Целта на проекта е да се подобри качеството на обслужването на гражданите  и по-голяма защита от измами в сделките с недвижими имоти. Това ще се случи с въвеждането на девет нови електронни услуги. Те са свързани основно с удостоверенията  за тежести по имот, лице и период, които предвиждаме да се искат и да се получават електронно”, каза Зорница Даскалова, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията и ръководител на проекта.

1,5 млн. лева е бюджетът на проекта. 1 274 хил. лева са от Оперативна програма „Добро управление”, националното финансиране е в размер на 226 хил. лева.

В дискусията участват представители на целевите групи, включени в проекта – държавни и общински администрации, съдии по вписванията,  бизнеса, нотариуси, адвокати, банки, частни съдебни изпълнители.