Образование Община

ДГ „Шареният замък“ ще поеме 120 деца от Велико Търново

35 години след откриването на последната детска градина в кв. „Бузлуджа“ във Велико Търново, тази есен врати ще отвори ДГ „Шареният замък. Тя е от особена необходимост, защото ще удовлетвори желанията на родителите от кварталите „Зона В“ и „Бузлуджа“, ще намали броя на записаните деца в група в останалите детски градини в града, а от оттук и средната месечна посещаемост. Също така ще задоволи необходимостта от места за децата от 3 години до постъпването им в първи клас, в резултат на по-високата раждаемост, а и с въвеждане на задължителна предучилищна възраст от 4 години.

Детска градина „Шареният замък“ е двуетажна, разположена във вътрешната част на зоната, отдалечена от улици е интензивно движение, паркинги и промишлени предприятия, замърсяващи околната среда, инфекциозни болници, гробищни паркове и бензиностанции. Има 5 площадки за игра с обща площ 500 кв. м, на които са разположени комбинирани съоръжения. Детската градина е приспособена за целодневно /полудневно/ отглеждане и
възпитание на 120 деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас, организирано в 5 групи. Сградата разполага с физкултурно-музикален салон с площ 87,18 кв. м, разположен на 1-ви етаж с естествена вентилация.

Понастоящем в детските градини на гр. Велико Търново са записани 2160 деца, обхванати в 66 групи. През предстоящата учебна 2021/2022 година новоприетите деца ще бъдат обхванати в 16 съществуващи групи. Децата по адресна регистрация, родени през 2018 година в гр. В.Търново и подлежащи на обхват в I-ва възрастова група, са 539, което надвишава значително броя на децата в група от нормативно установения брой деца.