Образование

ДГ „Слънце” се включва в международен проект с европейско финансиране

Търновската детска градина „Слънце” се включва в международен проект с европейско финансиране. Той е озаглавен „Експериментирайки, откриваме света около нас”, а бюджетът в размер на 18 204 евро се осигурява от програма „Еразъм+”, съобщи директорът на учебното заведение Албена Генчева. Партньори на българската градина ще бъдат образователни институции от Словения, Литва, Гърция и Турция. Предвижда се в двугодишния план от дейности да участват около 800 деца и 100 души персонал от петте държави. Учредителната среща ще се състои в началото на месец ноември в град Шакяй, Литва. Тогава ще бъде избрано и логото на проекта, поясни Албена Генчева.

„Целите на проекта са свързани с приоритетите за развитие на подходящи и висококачествени умения и компетенции, както и със социалното включване на децата. Учителите ще разработят дидактически стратегии в развитието на експериментални умения при всички деца, независимо от техните особености”, каза Генчева.

Проектът ще приключи със създаване на електронни книги в областите „Експериментираме с думите”, „Експерименти за опазване на околната среда”, ИКТ експерименти” и „Двигателни експерименти”.

Идеята е да се обособят експериментални класни стаи, кътчета и материали и те да останат постоянни и достъпни за всички  в средата на детските градини.

ДГ „Слънце” ще бъде домакин на една от мобилностите през 2021 година.

 

 

Снимка: Фейсбук