Община Социални дейности

Две социални услуги във Велико Търново отбелязаха 10-годишен юбилей

Центърът за обществена подкрепа и Малък семеен дом „Надежда“ във Велико Търново навършиха 10 години. Двете социални услуги са част от широката дейност и политиката на общината в подкрепа на децата в риск.

Центърът за обществена подкрепа в началото функционира като държавно-делегирана дейност, надгражда и разширява дейностите, извършвани дотогава от Център за социална рехабилитация и интеграция. От началото на 2011 година до днес управлението на Центъра за обществена подкрепа е възложено на Фондация „Международна социална служба – България“ след проведен от Община Велико Търново конкурс. До момента е оказана подкрепа на 3100 деца, като са разгледани над 1500 случая.

Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги с цел превенция на изоставянето на деца, насилието над тях и отпадането им от училище, реинтеграция на деца в биологично семейство, изграждане на умения за самостоятелен живот. Сред дейностите са още консултиране и подкрепа на семейства в риск, обучаване и оценяване на бъдещи приемни родители и осиновители, подкрепа на деца с противообществени прояви.

Тържеството за юбилейя бе уважено от директора на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова. Тя коментира, че Община Велико Търново и Фондация „Международна социална служба – България“ работят в много добро партньорство и дават реално съдържание на политиките в подкрепа на децата в риск и техните семейства. За доброто сътрудничество почетна грамота бе издадена на кмета на Велико Търново Даниел Панов, както и на Росица Димитрова.

Своя десети рожден ден отбеляза и Малък семеен дом „Надежда“ – център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания. Ръководителят на слугата Светлана Момчева разказа за премеждията и успехите, които екипът среща в дългогодишната си практика, а емоционални случки от живота си в „Малък семеен дом Надежда“ споделиха двама от вече порасналите възпитаници.

Социалната услуга е разкрита през 2008 година по проект на Община Велико Търново и Сдружение “SOS детски селища България“. От следващата година център „Надежда“ функционира като държавно-делегирана дейност, като предлага 24-часои услуги и грижи за деца в среда, максимално близка до семейната.

Празника за отбелязване на 10- годишнината уважиха Жоро Ковачев – гл. експерт в общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, Мариета Гъркова – началник отдел „Закрила на детето“- Велико Търново, Иван Христофоров – директор на програма „SOS детско селище Трявна“, представители на Сдружение „SOS детски селища България“, на институции и гости.

Жоро Ковачев поздрави всички присъстващи от името на директора на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова, с пожелания да успешното партньорство между Община Велико Търново и Сдружение „SOS детски селища България“ да пребъде.