Денят

Две нови професии влязоха в Списъка на регулираните

Професиите „Екскурзовод“ и „Планински водач“ влязоха в  Списъка на регулираните професии в Република България, съобщава сайтът на Министерски съвет. Изменение и допълнението на списъка бе прието на последното заседание на МС. Предложението за включването им е на Министерството на туризма, въз основа на решение на Комисията за осъществяване на процедура по изготвяне на предложения за включване или изключване на професии от Списъка на регулираните професии в Република България, създадена със заповед на министъра на образованието и науката. Спазени са условията и изискванията за регулирана професия, съгласно Закона за туризма и Закона за признаване на професионални квалификации по отношение на професията „Екскурзовод“ и професията „Планински водач“.

„Регулирани професии“ са професиите, правото за упражняването на които е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби за притежаването на специфична професионална квалификация. Тя следва да бъде  удостоверена с документи за образование и правоспособност, или предполага членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата.

Списъкът е публичен и всеки има достъп до информацията. След включването на  „Екскурзовод“ и „Планински водач“ броят на професиите в него става 83, 82 от които регулирани.