Здравеопазване

Две групи студенти психолози практикуват в център „Логос”

18 студенти – бъдещи психолози от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” във Велико Търново, реализират практиката си в центъра за психологическо консултиране „Логос” към ДКЦ 1 във Велико Търново. Те работят на терен в две групи. Това е поредно практическо обучение тук на млади хора. „Сред тях има студенти по психология от редовна и задочна форма на обучение в различни курсове, какво и от магистърската програма на ВТУ. Те ще бъдат при нас до края на януари”, сподели ръководителят на център „Логос” Адриан Аврамов. Според него бъдещите му колеги са креативни, реагират адекватно по време на терапиите. Голяма част от тях ще продължат да се усъвършенстват и да се реализират в сферата на психологията.

Аврамов припомни, че до сега екипът му е работил с 40 студенти. Предстои сформиране на още две групи, които да изкарат практиката си в центъра за диагностика и психологическо консултиране в ДКЦ 1 във Велико Търново.