Политика

Да се създаде Общински фонд за финансово подпомагане на малки и средни предприятия, предлагат от „Демократична България“

Да се създаде Общински фонд за финансово подпомагане на малки и средни местни предприятия вследствие на пандемията, предлагат общинските съветници от „Демократична България“. Идеята е собственици на малък бизнес да получат еднократна помощ от 2000 до 5000 лева съгласно определени критерии, единият от които е численост на персонала. Това е един от начините Велико Търново да съхрани човешкия си потенциал, се казва в мотивите на съветниците.

„Крайно време е Общината да прояви загриженост и по-дългосрочна визия  за малкия и средния бизнес, който търпи големи негативни последици от здравната и икономическата криза.  В началото на пандемията Общинският съвет предприе мерки за подпомагане,  търговски обекти  бяха освободени за един период от време от наеми, но това,  което ние предлагаме, е по-концептуална, по-дългосрочна политика спрямо кризата. Надявам се колегите да подадат ръка не на нас,  а на малкия  и средния бизнес, който носи добавена стойност и пълни хазната“, каза ръководителят на групата Елена Чамуркова.

Деветнадесет предложения към Инвестиционна програма 2021 внесоха съветниците от „Демократична България“. Сред исканията са закупуване на летяща лаборатория и дрон за реално анализиране на чистотата на въздуха и въвеждане на „Търново карта“. Притежатели на „Търново карта“    могат да бъдат лица с доходи под социалния минимум и пенсионери 65+. Валидността на документа за хората в затруднено положение ще бъде  1 година и лична вноска от 5 лева, а за пенсионерите  е за срок от 5 г. и лична вноска от 12 лева. Картите ще осигурят безплатни посещения на общински музеи, библиотеки и галерии, както и членство в читалища, отстъпки в магазини за хранителни продукти и други придобивки. Предвижда се издаване на 2500 карти годишно, а разходът за бюджета ще е близо 140 хил.  лева.

Инфраструктурните предложения са формулирани тази година след анкета с гражданите от  кв. „Бузлуджа“, поясни Чамуркова.  От името на жителите тя и колегата й адвокат Калоян Янков са заявени ремонт, възстановяване, изграждане и поддръжка на 2000 кв. метра тротоари и обслужваща инфраструктура на територията на комплекса, за което ще са необходими 120 хил. лева.

Да се монтира улично осветление под хълма Царевец от църквата „Св.св. Петър и Павел“ до моста за кв. „Асенов“. Да се осветят  участъкът от първата автобусна спирка на Ректората при ВТУ до парка  „Света гора“, както и разклоните по входните участъци на селата Леденик и Малки чифлик, предлагат още съветниците.

В населените места предложенията са за ремонт на Бейската кула в Леденик,  изграждане на пътна настилка на ул. „Трета“ в Пчелище и възстановяване на експлоатационната годност на моста към вилната зона на селото.