Политика

„Да България” представя инициативата „Да си поемем въздух, Велико Търново“

Местната организация на ПП „Движение Да България“ за район Велико Търново ще представи в Старата столица инициативата „Да си поемем въздух, Велико Търново“. Проявата е на 11 октомври от 19 ч. в Ритуалната зала на Общината, като има за цел да повиши информираността на жителите на града за проблема със замърсяването на въздуха. Освен това, чрез нея се цели и адекватното упражняване на граждански контрол върху работата на местните и държавните институции, които имат ангажимент пред обществото да следят за здравословните условия и обезпечаването на чиста и качествена среда за живот в старата столица.

На събитието ще присъстват председателят на ПП „Движение Да България“ Христо Иванов, председателят на Местната организация Сева Памукчиева, както и членовете на Изпълнителния съвет.

 

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone