Община

Даниел Панов откри XIII годишна среща на местните власти

Кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ Даниел Панов откри XIII-a годишна среща на местните власти. Форумът продължава няколко дни и се провежда в Албена. Участват стотици кметове на български общини и експерти от общинските администрации, председатели на общински съвети, представители на изпълнителната и законодателната власт.

Официалното начало на Пленарната сесия Даниел Панов постави заедно с вицепремиера на Република България Томислав Дончев и изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева. В сесията „Силни общини – силна държава: перспективи за развитие на местното самоуправление“ ще се включи и председателят на 44-о Народно събрание Цвета Караянчева.

В различните по своя характер и теми участваха вицепремиера Томислав Дончев, министрите на регионалното развитие и благоустройството и на образованието Петя Аврамова и Красимир Вълчев, председатели на постоянни комисии в Народното събрание, представители на различни институции и др.

Дискусиите обхващат въпроси, свързани с развитието на общините и регионите, подобряването на инфраструктурата, а с това – и на възможностите за привличане на инвестиции, опазването на обществения ред, превенцията срещу бедствия и аварии и защитата при настъпването на подобни явления и обстоятелства. Дебати се водят и за конкретни мерки за оптимизирането на връзката между образованието и бизнеса, развитието на социалните услуги, разширяването на електронното управление и дигиталния обмен на данни между администрациите.

Даниел Панов откри и изложението „Общинско Експо 2018” за стоки и услуги за общините, осигуряващо пряка комуникация между местната власт, бизнеса и неправителствения сектор.