Икономика Община

Даниел Панов: Оптимист съм, община Велико Търново поддържа финансова стабилност

Община Велико Търново, поддържа финансова стабилност. Това заяви в анализа си пред Общинския съвет кметът инж. Даниел Панов относно последиците от извънредното положение.

„Макар и в намален обем, се възстановиха хотелиерските и ресторантьорските дейности. Аз съм оптимист, защото за две седмици туристите се увеличават. Очакваме невнесените приходи от местните данъци да се внесат през второто тримесечие. Винаги сме се водили от принципа да харчим толкова, колкото изкарваме. Следвайки тази политика, община Велико Търново поддържа финансова стабилност.

Най-ясно последиците от епидемията ще се очертаят през второто тримесечие на годината.” – подчерта инж. Панов.

За периода януари – април в общинската хазна са събрани над 943 000 лв. от сделки с недвижимо имущество. Това дава положителен сигнал, че икономиката в общината не е спряла, каза кметът и напомни, че като облекчаване на бизнеса до 31 август е удължен срока за заплащане на наемите за ползването на общински имоти.

235 000 лв. са нереализираните приходи в раздел „Младежки дейности, образование и спорт” в община Велико Търново. Туризмът е най-засегнатият сектор, като тук нереализираните приходи са в размер на  251 000 лв.

„Аз съм против събития, които са знакови за нашия град и са водили голям туристически поток, да бъдат спрени. Затова те ще бъдат редуцирани. Около 580 000 лв. ще са икономиите от нереализирания културен календар в общината.” – допълни кметът.

Община Велико Търново получи два автомобила като дарение за времето на извънредното положение, както и 500 литра гориво. Така са спестени средства при предоставянето на патронажната грижа и услугата „Топъл обяд”.

„Мярката 60/40, програмата „Конкурентноспособност”, грантовите схеми – всичко това, като държавна политика, спомогна да се запазят работни места и да продължат плащанията на данъци и местни налози. В Клубовете на пенсионера и инвалида и младежките центрове 22-ма служители от 57 са преназначени по Патронажната грижа и топъл обяд. 11 служители са се пенсионирали, трима са в платен, а 11 – в неплатен отпуск. Предстои освобождаване на хора, придобили право на пенсия във всички общински структури.” – коментира икономическите мерки в общината Даниел Панов.

 

Управителният съвет на НСОРБ, който председателства великотърновският кмет, е излязъл с редица предложения до държавата. В проктозакон беше предвидено общините да досубсидират частните превозвачи на територията си, но от НСОРБ не са съгласни да има подобно допълнително разходно перо. Затова предстоят срещи с министъра на транспорта. Спиране на възстановяване на кредити към централния бюджет е друго предложение на НСОРБ. Целево подпомагане чрез увеличаване на общите субсидии към общините и отпадане на задълженията да дължат отчисленията по Закона на отпадъците, предлагат още от Сдружението. Велико Търново е сред 27-те общини – отличници по управление на отпадъците и няма да плаща подобни отчисления. Отново се настоява програмата за саниране да бъде рестартирана, завърши анализа си кметът инж. Панов.