Община Общински съвет

Даниел Панов: Обезопасяването на района около Къщата на алпиниста не е ангажимент на Общината

Обезопасяването и почистването на района около Къщата на алпиниста в кв. „Зона В“ не са ангажимент на Община Велико Търново. Това заяви кметът Даниел Панов в отговор на въпрос на общинския съветник от Демократична България Калоян Янков – предприела ли  е Общината действия за обезопасяване на терена.

„Мястото целогодишно е сборен пункт за млади хора, както и бездомници и хора, търсещи усамотение. В района често могат да се видят купища боклук, които граждани се организират, за да почистват. За да се достигне до Къщата на алпиниста, по отвесната скала има тясна пътечка с няколкометрова пролука към над около двадесетметровата скала надолу. Единственият начин да се премине през пролуката са две метални релси, останали от някога съществуващата пътека. В миналото е имало и метален парапет, но вече той не съществува. Стана ми известно и че младежи често посещават мястото, за да предизвикват страховете си от високо, правят се опасни снимки и само случайността ги е спаила от сериозни инциденти“, каза Янков, позовавайки се на граждански сигнали и публикации в търновската преса.

„Известната като Къща на алпиниста сграда попада в поземлен имот с индентификационен номер 104472822 по кадастралната карта и кадастралния регистър на Велико Търново, местност „Мармарлия“, земеделска територия с начин на трайно ползване за туристическа база –  хижа. Земята и построената върху нея сграда са частна собственост и задълженията по стопанисването и поддържането на имота са на собственика. Регламентираният достъп до сградата се разрешава от юг през друг поземлен имот с начин за трайно ползване за селскостопански горски ведомствен път. До настоящия момент в Общината не са постъпвали сигнали за замърсяване на терена, като е необходимо да се направи уточнение, че предвид статута на собствеността – Общината няма ангажимента да извършва тяхното почистване“, поясни Панов.

Той отбеляза, че всяка година на територията на общината се почистват над 120 дка замърсена площ, върху които се образуват и нерегламентирани сметища, а местната администрация е оказвала логистика на доброволческите организации с осигуряването на транспорт и чували за събраните боклуци.