Прокуратура

Даниела Харитонова и Таня Катрева встъпиха в длъжност в Окръжна прокуратура

След спечелен конкурс за повишаване, в Окръжна прокуратура-Велико Търново в длъжност встъпиха прокурорите Даниела Харитонова и Таня Катрева. Актовете им за встъпване бяха връчени от Христо Христов  – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново, който им  пожела успешен професионален път. Прокурорите Харитонова и Катрева са повишени в длъжността „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Велико Търново с Решение от 22.06.2022 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на Република България, след спечелен конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури, обявен с решение на ВСС.

Даниела Харитонова  има общо 29 години юридически стаж. Работи в системата на Прокуратурата на Република България от 1994 г, като преди това е била съдебен кандидат в Окръжен съд – Велико Търново. Заема последователно длъжностите младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура-Горна Оряховица. В периода 1998 г. – 2010 г. е заместник административен ръководител – заместник районен прокурор, а след това – два мандата (2010г.-2015г. и 2016г.-2020г.) е административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Горна Оряховица. От началото на 2021 г. е прокурор в Териториално отделение Г. Оряховица към Районна прокуратура – Велико Търново, като от април същата година е командирована в Окръжна прокуратура – В. Търново. Има ранг „Прокурор във ВКП и ВАП“.

Таня Катрева има 12 години юридически стаж. В органите на съдебната власт започва работа през 2010 година, като младши прокурор в Районна прокуратура – В. Търново. От 2013 г. до момента е  прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново, като е била говорител на същата прокуратура. В периодите от декември  2018 г.  до януари 2020г.  и от юли 2021 г.  до момента е била командирована като прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново. Има  ранг „Прокурор в АП“.