Образование

Дами с интересни професии гостуваха в СУ „Вела Благоева”

Две дами с интересни професии гостуваха в клуб „Кариера” при СУ „Вела Благоева”. Те бяха поканени от Венета Стефанова, кариерен консултант от Центъра за кариерно ориентиране, с която училището работи в тясно сътрудничество по Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Татяна Узунова практикува и преподава масаж, а Тони Калушкова е акушерка, основала център за подготовка за бременност, раждане и отглеждане на деца. Учениците от седми, единадесети и дванадесети клас успяха да се докоснат до редица интересни моменти от професионалния опит на двете дами, разбраха как те са избрали професиите си и какви качества се изискват от личността, за да бъдеш успешен в съответната област. Тони Калушкова представи един нов и модерен поглед към света на акушерството като цялостен процес на подкрепа и обучение на бъдещите родители, а Татяна Узунова – тайни от кухнята на масажа и самомасажа.

Гимназистите ни разбраха и какво свързва двете професии, а именно, че най-важното е да бъдеш внимателен и толерантен към клиенти или пациенти, да успееш ги разбереш и да им помогнеш, независимо от техните особености и различност.