Образование

Годишната студентска изложба на Факултет по изобразително изкуство бе открита в онлайн среда

За втора поредна година на 8 декември деканът на Факултета по изобразително изкуство към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ проф. д-р Светослав Косев откри годишната студентска изложба във виртуалното пространство на социалните мрежи. По този начин изложбата  е достъпна за много по-широк кръг от хора, които могат да оценят постиженията на студентите от Факултета по изобразително изкуство. Заслугата за създаването на онлайн изложбата и тази година е на гл. ас. д-р Атанас Марков.

Наградените за постиженията си през изминалата академична година студенти са:
Специалност „Графика“ – Мартина Жила, магистър 1 курс
Специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации“ – Радоситин Янев, бакалавър 3 курс
Специалност „Живопис“ – Теодора Маринова, 2 курс бакалавър
Специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ – Борислав Митков Александров, 3 курс
Специалност „Рисуване и интермедия“ – Мария Василева, 3 курс
Специалност „Стенопис“ – Симона Станиславова Йорданова, 3 курс
Специалност „Скулптура“ – Стела Димова, 3 курс
Награда на Ректора на Великотърновския университет – Калин Михов 3 курс, специалност „Стенопис“.

Всичко през последните две години е белязано от пандемията и това, което тя ни причини и принуди да направим. Включително да откриваме изложби в интернет пространството. Това от друга страна има и предимства, като това, че сега изложбата е достъпна за много по-широк кръг от хора, които могат да оценят постиженията на студентите от Факултета по изобразително изкуство. Доказа се и това, че който е решил да развива таланта си, използва и неблагоприятните обстоятелства в своя полза“, обобщи проф. д-р Светослав Косев.