Образование

Главният уредник на Историческия музей стана кариерен консултант за час

Главният уредник на Регионалния исторически музей беше кариерен консултант за един учебен час. Пред ученици от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия доц. Светла Атанасова представи работата на музейния работник и изнесе лекция на тема „Духът на търновската възрожденска архитектура – макетите на Леон Филипов”. Срещата се състоя в Музей „Възраждане и Учредително събрание”.

„За мен успешната реализация в една професия включва 90 процента труд и 10 процента творчество и талант. Освен това за всяка професия се изискват любов и постоянство, за да носи  свършената работа удовлетворение”, сподели доц. Атанасова. Тя обясни, че е преминала  през почти всички етапи на служебната йерархия.  „Започнала съм с обща работа в музея. След това бях екскурзовод, организатор на екскурзоводско обслужване, уредник и сега главен уредник  и доцент в отдел „История на България XV – XIX век”. За работата в музея е важна екипната работа – да  си заобиколен от добри специалисти, да уважаваш колегите си, за да отвръщат и те със същото”, подчерта Светла Атанасова и посъветва младите хора да уважават своите учители, които дават пътя и посоката на бъдещото им развитие. „Смятам, че вашето място ще бъде  адекватно при създаването на съвременни екипи с млади, модерно мислещи хора за възстановяване на наследството в риск в старата част  на всеки град. Има сгради, които е необходимо не само да се възстановят, но и да се адаптират към динамиката на града. Това ще бъде ролята на бъдещите архитекти, строителни техници, геодезисти. Надявам се след срещата ни някои от вас да получат  мотивация да работят за опазването  и документирането на архитектурното,  археологическото и историческото наследство на Търново”, каза доц. Светла Атанасова.

ПГСАГ „Ангел Попов” е сред пилотните учебни заведения у нас, в които беше разкрит клуб „Кариера” по проекта на просветното министерство „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, припомни директорът д-р Евгения Илиева. По нейни думи повечето възпитаници на гимназията продължават професионалното си образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София и във Варненския свободен университет. От тази учебна година за първи път ПГСАГ ще обучава  и ученици по защитената специалност „транспортно строителство”. Деветнадесет момичета и момчета са записани в паралелката.

Урокът на доц. Светла Атанасова поставя началото на дейност „Кариерно ориентиране” към Центъра за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс Велико Търново.