Съд

Главният прокурор поощри прокурори от Окръжна прокуратура – Велико Търново

За проявен висок професионализъм и безупречно изпълнение на служебните задължения като прокурор и административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново Христо Христов беше поощрен с грамота и парична награда, със заповед на главния прокурор.

За проявен висок професионализъм и безупречно изпълнение на служебните си задължения като наблюдаващ прокурор по възложените му преписки  и дела, Радослав Косев – прокурор в Окръжна прокуратура-Велико Търново, беше поощрен с грамота и парична награда, със заповед на Главния прокурор.