Прокуратура

Главният прокурор награди Димитър Лещаков

Със заповед на Главния прокурор на Република България Иван Гешев, Димитър Лещаков – прокурор в Апелативна прокуратура-Велико Търново, бе поощрен с отличие – плакет „Прокуратура на Република България“ и грамота за проявен висок професионализъм и безупречно изпълнение на служебните си задължения. Отличието е по предложение на Таня Недкова – административен ръководител и апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

В кариерното си развитие господин Лещаков е бил следовател,  прокурор и районен прокурор в Районна прокуратура – Свищов и прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново. От 2005 г. е прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново и е с ранг „Прокурор във ВКП и ВАП“. Той има над 25 години юридически стаж в съдебната система.

Отличието бе връчено от апелативния прокурор Таня Недкова пред целия колектив, при спазване на задължителните противоепидемични мерки.