Икономика

ГИТ: Работодателите са длъжни да минимализират риска при работа в горещините

Поради започналото повишаване на температурите Изпълнителна агенция „Главна инспекция по  труда“ (ГИТ) напомня, че работодателите са длъжни да предприемат мерки за минимизиране на риска при работа в горещините. Мерките могат да бъдат организационни или технически, посочват в съобщение до медиите от ГИТ.

При работа на открито по-добър ефект имат организационните мерки като въвеждане на повече почивки, промяна на работното време с цел избягване на полагането на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида работа. Такива се предприемат, когато от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) са подадени червен или оранжев код за опасни явления. Организационни мерки се препоръчват и при дейности на закрито (в работни помещения) при производствени процеси, съпътствани с отделяне на голямо количество топлина (например при леене на метали), за които техническите средства не биха имали голям ефект.

Техническите мерки са предпочитани при работата на закрито, когато работодателите са задължени да осигурят в помещенията подходяща температура, съобразена със специална наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места. В нея е регламентирано, че оптималната температура през топлия период на годината е в границите от 18 до 25 градуса, в зависимост от типа работа – лека, средна или тежка. В същото време законодателят определя допустима температура до 28 градуса за лека и средна работа, а за тежка – 26 градуса. По изключение, в определени случаи, при много висока външна температура, тази стойност може да бъде съответно до 33 или до 31 градуса, обясняват още от ГИТ.

На работниците трябва да се осигурят приоритетно колективни средства за защита при работа на открито, най-вече по отношение на риска от слънчев/топлинен удар. За възстановяване на топлинния баланс на организма трябва да се осигурят достатъчно количество питейна вода, топли и студени напитки и други течности за възстановяване. Трябва да бъдат осигурени и места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма.

Осигуряването на долекарска и първа медицинска помощ е задължение на работодателя, както и възможност за транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ. Проверките на микроклимата са приоритет в дейности като строителство и селско стопанство, където трудът се полага основно на открито.

Контролните органи извършват проверки както по сигнали, така и по време на текущата си инспекционна дейност, информират от ГИТ.