Образование

Гимназията по туризъм отново изпраща 20 ученици на стаж в Италия

Представители на гимназия по туризъм посетиха италианския град Флоренция и сключиха договор за провеждане на ученически стажове в елитни хотели и туристически обекти в града. За осма поредна година Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”  изпраща 20 ученици на стаж в гр.Флоренция с цел да подобрят професионалните си компетенции. Училището има изградени дългогодишни отношения с обучителна организация-партньор в  Италия. Работодателите, при които учениците стажуват, оценяват високо професионалната подготовка, която те са получили в училище и ежегодно отправят към тях предложения за работа. „Смело можем да кажем, че нивото на подготовка на нашите ученици съответства на европейските изисквания на пазара на труда.” – казват с гордост от търновската гимназия.