Образование

Гимназията по туризъм в международна инициатива, посветена на Деня на майчиния език

Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” участва в онлайн инициативата на Република Корея за отбелязване Деня на майчиния език и Международната година на коренното население. Тя е единственото учебно заведение в областта, включило се в проявата. Аудиозаписите на Елисавета Петрова и Християна Вангелова са на сайта на организаторите. Момичетата са от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Учителят, подготвил Елисавета и Християна, е инж. Славка Проданова.

На сайта са публикувани 32 звукозаписа на четения на „Малкия принц” на Екзюпери. 17 от тях са на български език.

Международният ден на майчиния език се отбелязва за пръв път през 2000г.,  като всяка  година честването има различен акцент.

ЮНЕСКО смята езиковото многообразие за един от най-мощните инструменти за съхраняване на материалното и нематериалното наследство на човечеството и затова запазването и съхраняването му е сред основните цели.