Образование

Гимназията по икономика е отличена с Харта за мобилност по програма „Еразъм+”

Харта за мобилност в сферата на професионалното образование по програма „Еразъм+“ бе присъдена на Старопрестолната професионална гимназия по икономика. С документа се признава оперативният капацитет на гимназията да управлява проекти по мобилност с високо качество, награждава и подпомага усилията на училището за постигане на висока интернационализация в сферата на професионалното образование чрез програмата „Еразъм+“. Хартата за мобилност в сферата на професионалното образование признава високото качество на предишните проекти; дългосрочното задължение за непрекъснато усъвършенстване на мобилностите, както и стратегическия подход на учебното заведение за включване на интернационални мобилности в дейностите си.

Хартата позволява на Старопрестолната професионална гимназия по икономика да осъществява по-лесно ежегодното си кандидатстване по проекти, уточняват от училищното ръководство

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone