Денят Поминък

В 9 общини стопаните ще трябва да изколят дворните прасета

Отново заседава областната епизоотична комисия, във връзка с разпространението на заболяването Африканска чума по свинете.

Решенията пред медиите представи областният управител проф. Любомира Попова.

В радиус от 20 км около индустриалните ферми в Лясковец и Българско сливово да се преустанови отглеждането на дворни свине. В тази зона влизат населени места в 9 от 10-те общини в областта, уточни областният управител. Към момента единствената община в региона, която не попада по никакъв начин в обхвата на това указание е Елена. Второто решение е свързано с писмо от земеделското министерство, което изисква да бъдат преброени свинете в населените места, а третото е свързано с определянето и обозначаването на евентуални трупни ями, което вече е извършено със съдействието на кметовете на населените места.

В комисията участват представители от БАБХ, експерти от РИОСВ, учени от Лесотехническия университет в столицата, служители на Областна дирекция „Земеделие”, МВР, кметове, представители на ДАИ, ИА „Рибарство и аквакултура”. Съставът на комисията в последните няколко седмица всъщност се удвои, именно за да отговори адекватно на създалата се епизоотична ситуация, уточни проф. Попова.