Община

Ремонтират улици и тротоари по общинската програма „Местни инициативи“

   В 30 от общо 36 кметства и кметски наместничества, попадащи в рамките на община Велико Търново, ще бъдат ремонтирани улици и тротоари. Инвестициите в благоустройството са обезпечени със средства, осигурени по общинската програма „Местни инициативи“.

Строителните дейности в населените места тепърва ще навлизат в своя пик, а срокът за завършване на работата е до края на следващия месец. В останалите шест села също ще бъдат реализирани благоустройствени проекти. В с. Шемшево са решили средствата по „Местни инициативи“ да бъдат вложени в разширяване на парка и изграждането на нова детска площадка. В Никюп ще инвестират в облагородяване на футболното игрище. В Леденик ще има ново улично осветление, а в Ново село ще бъдат ремонтирани площадът и тротоарите. В Русаля и Хотница проектите са за подмяна на дограмата на читалищните сгради.

     За трета поредна година програма „Местни инициативи“ е с рекорден фонд от 450 000 лева, осигурени в годишния бюджет на Община Велико Търново. С инициативата Велико Търново дава пример в цяла България за реални политики в населените места извън общинския център и за финансов механизъм за обезпечаването на ремонтите. Проектите са на кметовете и кметските наместници, които набелязват приоритетни обекти и дейности. По инициатива на кмета на Старата столица Даниел Панов през последните четири години фондът на програмата е увеличен трайно, а осигурените за този период средства възлизат на 1,7 милиона лева.