Здравеопазване

В 24 села в областта са пили некачествена вода през последните три месеца

24 от 98 изследвани проби питейна вода от централни водоизточници във Великотърновска област са дали отклонения от нормите през второто тримесечие на годината. Това сочи отчетът на РЗИ в старата столица.

Отклоненията са в село Големаните – превишено съдържание на коли форми и показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли и в Никюп и Ялово, по показател коли форми. Взетите контролни проби от Големани и Никюп са стандартни. След изпълнение на предписаните мероприятия предстои пробонабиране и от Ялово.
Отклоненията по химични показатели са установени в Равново – мътност, и в Българско Сливово – превишение на желязо.

Вода с повишено съдържание на нитрати експертите са установили в  Никюп, Иванча, Полски Сеновец, Алеково, Александрово, Горна Студена, Деляновци, Козловец, Овча могила, Ореш, Совата, Хаджи Димитрово, Червена, Виноград, Камен, Лозен и Каранци.
Осъществен е контрол над 6 от 9-те ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди. От изследваните 7 проби, 2 са нестандартни по микробиологични показатели – колиформи са установени в ПГСС „Боруш”, Крушето и „Биляна“ ООД, Б. Сливово. 2 проби са нестандартни (28,75%) по химични показатели – мътност и калций – в „Биляна” ООД, Б. Сливово и „БДЖ ПП“ ЕООД, Г. Оряховица.

През тримесечието са изследвани 4 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила, гр. Полски Тръмбеш, с. Обединение и с. Вонеща вода по микробиологични показатели, от които 1-на проба от Вонеща вода не отговаря на изискванията по показатели общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 22°С и 37°С, и колиформи.
През второто тримесечие, съвместно с водоснабдителните дружества, общини и ведомствени предприятия бяха извършени съвместни проверки на всички водоснабдителни обекти относно качеството на обеззаразяване на питейната вода и поддържането на водоснабдителните съоръжения.         През отчетния период специалистите от Регионалната здравна инспекция са дали 25 предписания, от които 23 до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в селата Козловец, Българско Сливово, Деляновци, Алеково, Въглевци, Бяла река и Горско Калугерово; както и за осигуряване на качествена питейна вода в селата Никюп, Големани и Ялово. ВиК трябва да направят проучване за причините, довели до наднормени стойности на желязото в питейната вода на село Българско Сливово, както и провеждане на мероприятия за отстраняването им.