Здравеопазване

В Ялово питейната вода продължава да е с колиформи над нормите

През месец август 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” са извършени 369 проверки в обекти с обществено предназначение и 51 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето и са издадени 12 предписания.

В 23 населени места са изследвани качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област. От тях на изискванията не отговаря водата в с. Ялово, която и с превишение на колиформи; и питейната вода в с. Патреш, с. Долна Липница и „Домат“ АД, с. Джулюница, където са превишени нитратите.

Три обществени чешми също са извън нормите. Водата от чешмата в с. Писарево и тази в с. Габровци са с превишение на коли , а „Крайпътна чешма”– с. Драганово е с превишение на нитрати.

С колиформи и ентероколи над нормите е водата от един минерален водоизточник в село Вонеща вода

Инспектори на РЗИ – Велико Търново са съставили един акт на водопроводчик, който не е извършил ефективно обеззаразяване на питейната вода за село Ялово, община Велико Търново.