Община

В центъра на Старата столица утре ще се продават само балони

Със своя заповед Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов нарежда да  не се допуска разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, за продажба на промишлени и хранителни стоки, извършването на промоции и събития от рекламен характер по цялото протежение на ул.,,Васил Левски‘‘, ул.,,Независимост‘‘, ул.,,Христо Ботев‘‘ и площад Майка България в гр.Велико Търново, през целия ден на 22-ри март 2018г.

Допуска се единствено извършването на временна търговия – продажба на балони след паметника на Васил Левски, по ул.,,Васил Левски‘‘/посока Съдебна палата/.