Образование Полиция

В търновското село Балван официално откриха кампанията „Пази детето на пътя“

Днес в търновското село Балван официално бяха открити Детската академия за превенция и спорт 2022 и кампанията „Пази детето на пътя“. Това са ежегодни инициативи, които започват в началото на лятната ваканция и продължават през целия период на почивка за учениците. Проектът е насочен към деца от малките населени места в Община Велико Търново, а организатори са дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, Съюз на пивоварите в България, Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Община Велико Търново, както и ОД на МВР – В. Търново.

Още една площадка към вече съществуващите в Центъра за превенция и спорт бе открита и това е така наречената „Зелена класна стая на открито“, където децата от центровете за работа с деца и младежи в малките населени места, които са 22 на брой в община Велико Търново, ще имат възможност за открити уроци свързани с природата, опазването на околната среда и формирането на природосъобразна култура, коментира за Общинско радио Велико Търново Мариела Тодорова, преподавател в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, катедра „Педагогика“, и член на УС на дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“. Детската академия за превенция и спорт е свързана и с организирането на допълнителни дейности, които се осъществяват на Площадката за пътна безопасност, Площадката по оцеляване, Площадката за пожарна безопасност, тази за наводнение и вече новооткритата „Зелена класна стая на открито“, с която площадките са общо 5 на брой. Децата от малките населени места ще имат възможност да работят със специалисти от отделни институции по превенция на различни проблеми.

Събитието уважиха Боряна Томова – сектор „Превенция“ към ГД „Национална полиция“, областният управител Людмила Илиева, зам. кметът на община Велико Търново Нейко Генчев, д-р Вачкова от дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, директорът на ОД на МВР – В. Търново – ст. Комисар Димитър Машов и др.

Гергана Нинова