Община

В над 2000 домакинства се очаква да бъде подменено отоплението на твърдо гориво

Текат административните процедури по проекта, който Община Велико Търново спечели за подмяна на отоплителни средства от твърдо гориво към газ, пелети и електричество на 500 домакинства в старата столица. Целта на заданието да подобри качеството на въздуха, като ограничи вредните емисии през отоплителния сезон. През октомври предстои да бъде подписан нов договор за още 2000 домакинства, съобщи кметът Даниел Панов. Където има възможност те ще бъдат газифицирани. Проектът ще се финансира по програма Лайф + на Европейската комисия, изпълнението му предстои да стартира тази есен.

В нашия град ще бъдат подменени печките на твърдо гориво на близо 500 домакинства. Инициативата е в изпълнение на проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“. Общата му стойност е 16,6 млн. евро, 10 млн. от които са  безвъзмездното финансиране по програма Лайф+. 550 000 евро от тези средства ще са безвъзмездната финансова помощ за Община Велико Търново.

Още през март стана ясно, че старата столица ще се сдобие и с две  станции за автоматично измерване на нивата на запрашеност до края на годината. Първата такава бе монтирана две седмици по-късно. Данните постъпват в реално време на сайта на общината.

Месец преди това общината стартира и пилотен експеримент за по-чист въздух. Съвременен електростатичен филтър за фини прахови частици-10 бе монтиран върху комин в жилищен дом, доказаната ефективност на системта е над 95%,