Култура

В Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ посещенията ще са по предварително установен ред

В Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ се отменят всички официални откривания /на открито и закрито/ до края на ноември. Причината е  променената епидемиологична обстановка, както и изискванията на Министерството на здравеопазването и Заповед на кмета на Община Велико Търново. Посетителите ще бъдат допускани в залите по предварително установен ред, на групи от не повече от 5 души, през интервал.

Носенето на предпазни средства /маски, шал, шлем / е задължително.

Екипът на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ разчита на вашата съпричастност и отговорност! Пазете си и бъдете здрави!