Образование

В изложба и с концерт представиха постиженията на учениците по проект „Твоят час”

Изложбата „Есенна палитра” с изделия и рисунки на ученици, работили в творчески практико-приложни клубове и групи за занимания по интерес, беше открита в Регионалното управление на образованието. В експозицията се представят възпитаници на основни, средни и професионални училища. Предметите са изработени с различни средства на изобразителното изкуство. Използвани са акварел, молив,  природни материали и позабравени техники. Показани са символни предмети и вещи, подходящи за национални чествания и народни празници. „Надявам се „Твоят час” да е станал „Моят час” за всеки един от участниците и вярвам, че учителите са изключително удовлетворени от това, което е постигнато”, обобщи Анна Павлова, специалист в областта на изобразителното изкуство.

„Твоят час” е естествен продължител на успешно приключилите проекти „Успех” и „Средищно училище”. Той не ги дублира, той ги разшири, постави ново начало и ни въведе в нашия час. Радвам се, че  даде възможност на родителите да се включат. Те бяха не просто обществен  съдник и коректив за  случващото се, а имаха възможността пряко да вземат участие в проекта”, подчерта Димитър Здравков от управляващия екип на „Твоят час”.

81 училища в областта от общо 85 участваха в проект „Твоят час” през  учебната 2017/18  година. Създадени са 1101 групи, в които са обхванати 13 033 ученици или  66 на сто от децата. Групите са формирани в две направления – по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения. В първото направление са сформирани 658 групи с 9420 ученици, а във второто –  443 групи с 3613 ученици.