Община

В Дичин празнуваха 150-годишнината на читалището

В голям празник на българския дух и фолклор се превърна отбелязването на 150-годишнината от основаването на Народно читалище „Зора 1869“ в Дичин. Селото е добър пример за ефективността на програма „Местни инициативи“ на Община Велико Търново. Шест улици в селото са изцяло преасфалтирани, а инвестицията във вътрешната пътна мрежа на Дичин са над 80 000 лева.

Програма „Местни инициативи“ е модел, който и други общини в България започват да прилагат. Специален годишен фонд е на разположение на кметовете и кметските наместници за проекти за инфраструктура и благоустройство. От 2015 до 2019 година годишният размер на фонда се увеличава от 300 000 на 450 000 лева.