Здравеопазване

В дейността на БЧК – Велико Търново активно участват и младежите

   Над 5000 са членовете на областната организация на БЧК във Велико Търново. Изградените дружества са 155, от тях 91 са в градовете и 64 в селата. 188 са доброволците, отчете днес на годишния форум д-р Бонка Попова – председател на Областния съвет на БЧК. Силно звено в дейността на организацията е доброволният екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи, в който са ангажирани 16 доброволци.

През миналата година за първа долекарска помощ са обучени 2221 кандидат-водачи, 41 ученици и 75 души  на работното им място. Обучените кандидат-водачи получават европейски сертификати от БЧК – Велико Търново. В областта на превенцията на пътния травматизъм е създадено много добро партньорство с КАТ-Пътна полиция. Ежегодно БЧК участва в съвместни инициативи, свързани с безопасността на движението.

Помощ на седем души са оказали двата планински спасителни отряда – във Велико Търново и в Елена, през миналата година. Проведените акции са четири. 20 души е численият им състав, от които 18 в наряд. Системно в двете бази на отрядите – на хижа „Грамадлива” и на хижа „Чумерна” са давани дежурства. Учебната дейност е била 16 дни, отчете д-р Попова. Тя уточни, че друг важен акцент в работата на червенокръстците от областната организация е водноспасителната дейност. Рекорден брой състезатели са участвали през миналата година в националния турнир по водно спасяване „Любен Кантарджиев”, проведен във Велико Търново. 123-ма души са се включили в традиционното преплуване на Дунав в Свищов. 114 подрастващи са обучени по програмата „Приятели с водата” от областния център, Свищов и Златарица.

  Младежкият червен кръст успя през 2018-а да се утвърди като най-голямата младежка организация в област Велико Търново, работеща за намаляване на социалната и здравната уязвимост на децата и младите хора в региона. Тя разполага с шест клуба, в които членуват 160 младежи и работят 100 доброволци. През изминалата година БМЧК – Велико Търново целенасочено работи за повишаване на капацитета на Младежкия авариен екип.

„Проведени са 9 обучения по първа помощ, 5 обучения по психосоциална подкрепа, подготвени са 42-ма нови доброволци. По програмата Хелфи млади червенокръстци работят активно с деца от началните класове. Сред инициативите им са отбелязване на Деня на влюбените, Световния ден за борба със СПИН, активно участие в провеждането на Националната кръводарителска кампания „Капка по капка живот” и различни акции, отчете д-р Повова.