Община Политика

В Брюксел Даниел Панов призова за насърчаване на екопроектите на градовете

В белгийската столица Брюксел кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов призова за насърчаване на екопроектите на градовете, насочени към опазване на околната среда. Панов представя българските местни власти по време на дебатите на високо ниво, част от 130-а пленарна сесия на Комитета на регионите в Европейския съюз. Кметът на Старата столица участва активно в кръглата маса „Устойчива Европа: Промяна на климата и адаптация“, заедно с президенти на националните асоциации в десетки държави на Стария континент.

„Всяка инвестицията в овладяване на климатичните промени е инвестиция в бъдещето на нашите общества“, заяви Панов. Той посочи, че в работата си като кмет и като председател на най-голямата неправителствена асоциация в България ежедневно се сблъсква с последствията от климатичните промени – наводнения, засушаване, свлачища и пр.

„За да се адаптираме към климатичните промени, трябва да преосмислим управлението на градовете си, да подготвим и вградим в стратегиите си мерки във всички секторни политики – управлението на водите, отпадъците и транспорта, енергийната ефективност, строителството. Считам, че за местните власти трябва да има по-голям ресурс за проекти за интегрирани (еко) транспортни решения, за възстановяване и активно ползване на обществени зелени зони, за иновативни решения в областта на рециклирането и управлението на отпадъците, за насърчаване на т.нар. кръгова икономика и обществените сгради с нулеви емисии“, каза по време на сесията кметът на Велико Търново и председател на НСОРБ.

Даниел Панов заяви още, че местните власти в България приветстват предложението на Европейската комисия за новата Многогодишна финансова рамка – минимум 30% от националните средства за регионално развитие и кохезия да бъдат насочени към мерки за управление на риска, за борба с изменението на климата и за постигане на целите на Парижкото споразумение. От думите му стана ясно, че би било добре съфинансирането от европейския бюджет по екопроекти да бъде увеличено, за да имат местните власти по-широк достъп до тези инвестиции и до мерките, които спасяват животи.

Кметът на Велико Търново подчерта, че е необходимо да бъдат предприети планирани, съгласувани, активни и устойчиви мерки за справяне с климатичните промени, за управлението на риска от бедствия и свързаните с тях икономически, екологични и социални разходи.  В заключение Даниел Панов даде за пример разчети на експерти, според които едно инвестирано евро в превенция води до избягване на щети за шест евро.