Култура

В библиотеката бе представен библиографски указател „Библиотеки – четене – комуникации“

В Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново се проведе XX-та национална научна конференция „Библиотеки – четене – комуникации“ с международно участие. Юбилейното издание беше специално посветено на информационното осигуряване на лица със специални потребности. Конференцията обхваща теми в областта на библиотечни и информационни науки, книгознание, литературна история, печатни комуникации и медии.

Участие взеха специалисти както от България, така и от партньорски организации от Русия, Полша и Сърбия. Приветствия към участниците отправиха доц. д-р Калина Иванова – директор на РБ „П. Р. Славейков“, Снежана Данева-Иванова – зам. кмет на Община Велико Търново, проф. дн Ирена Петева – ректор на УниБИТ, проф. дн Стоян Денчев – УниБИТ, проф. дн Иванка Янкова – УниБИТ, проф. д-р Ценка Иванова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Спаска Тарандова – Фондация „Глоба@лни библиотеки – България“.

Предвид продължаващата епидемиологична обстановка конференцията се проведе в хибриден вариант – беше осигурена възможност за желаещите да вземат присъствено участие (при наличие на зелен сертификат), съчетана с онлайн среда посредством платформата ZOOM. От работна сесия е осигурен видеозапис, а приветствията и отделните изказвания могат да се проследят в нарочен плейлист в профила на библиотеката в YouTube: https://youtube.com/playlist…

Юбилейното издание на конференцията беше отбелязано и чрез специално подготвения библиографски указател „Библиотеки – четене – комуникации“. Указателят обхваща библиографски описания за периода 2002–2020 г. Включените публикации са подредени хронологично в XXIV основни дяла, различни по обем, съдържание и тема и е свободно достъпен на адрес: https://libraryvt.com/…/Bibliografski-ukazatel_konferencii…, а скоро ще бъде реализирано и негово печатно издание.

Екипът на библиотеката благодари на своите партньори в лицето на Университета по библиотекознание и информационни технологии, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Община Велико Търново, както и на всички участници в работата на научния форум.