Икономика Образование

Въпроси за събитийния туризъм бяха обсъдени на кръгла маса във ВТУ

Кръгла маса на тема „Тенденции в събитийния туризъм и образованието“ се състоя във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Събитието е вече ежегодно и е част от плановия научен календар на катедра „Туризъм“ при Стопански факултет. То се проведе изцяло в онлайн среда и бе посетено от над 60 участника.

Приветствие от името на ректорското ръководство поднесе заместник-ректорът по учебната дейност на ВТУ доц. д-р Димитър Симеонов. Той поздрави туристическия бизнес за желанието му да взима участие в практико-приложните дейности на университета, както и всички възпитаници, които вече работят на управленски позиции в звената на местната власт.  Изказа задоволството си от видимия интерес към специалност „Туризъм“ още на първи етап от записването на нови студенти – по време на акцията на Великотърновски университет „Рано рани“, стартирала на 1 декември.

Ръководителят на катедра „Туризъм“ доц. д-р Венцислав Статев благодари на участниците, проявили интерес към дискусионния панел на събитието в лицето на общините. Той сподели удовлетвореността си от интереса им към кръглата маса и от това, че след вниманието, което специалността получава чрез предходни издания на събитието от местния туристически бизнес, днес партьорство и с местните публични власти изглежда напълно възможно и резонно.

Модел на взаимодействие между бизнес и образование представи гл. ас. д-р Надежда Костадинова. Изяснени бяха възможностите за ефективна работа между двете страни по общи проекти, които да добавят стойност на туристическите продукти, но и на туризма в страната ни.

Ралица Иванова, собственик на платформа, представяща места за събития в България, презентира най-новата инициатива, в която основен партньор е катедра „Туризъм“ – съставянето на специализирано издание за събитиен туризъм. Негова цел е да бъде представена изследователска информация за възможностите за практикуване на събитиен туризъм в отделните райони на България.

Втората част на кръглата маса премина като дискусионен панел с насочено внимание към събитията и събитийните календари на общините предимно в туристически район „Стара планина“. Участие взеха шест общини, някои от тях представени и от местните туристически информационни центрове. Обсъдиха се въпроси, касаещи критериите, според които се прави подбора на събитията в тези календари; трудностите, които организаторите срещат и начините за тяхното преодоляване. Всеки от представителите сподели знаковите, имиджови за дестинациите събития с ежегоден характер, както и бъдещи планове за нови такива.

Полезна информация поднесе Илияна Щерева – инициатор на маркетингови и рекламни дейности в събитийния туризъм и специалист с опит в разработването на програми и проекти на фестивали и културни събития.   Тя акцентира върху все по-нарастващата необходимост турситите да споделят преживяване повече отколкото да потърсят още една нова почивка, още една нощувка в хотел. Упомена недостатъчно видимото представяне на богатството от събития на територията на България от страна на държавата и Министерството на туризма. Участничката изказа съжаление, че партньорството на това ниво остава все още недостатъчно ефективно. Засегна се въпросът за ниската активност на общините да използват платформи за популяризиране на създавания от тях събитиен продукт.

В рамките на онлайн проявата бе представена и най-новата магистърска програма на специалността „Туризъм. Събитиен туризъм“, където вече се обучават първите студенти. Кръглата маса продължи два часа и освен на платформата MS Teams бе излъчвана и на живо във фейсбук страницата на катедра „Туризъм“.