Образование

Възпитаници на Гимназията по туризъм с награда от конкурс с международно участие

Учениците на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ за пореден път представиха Великотърновска област, след като станаха втори на шестия Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“. Наградата спечели мултимедийната презентация „Традициите за производството на Чипровските килими“. Нейни автори са Габриела Кондева и Християна Вангелова от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“, и Гергана Терзиева от Xв клас, специалност „Туристическа анимация“. Учителят, подготвил учениците е инж. Славка Проданова. По атрактивен начин, след задълбочена подготовка, анализиране и подбор на информация, момичетата представят традицията за производство на Чипровски килими, вписана през 2014г. в Световната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство.

Националният конкурс с международно участие „България в картини и слово“ се проведе в Търговище. Организатори са МОН, Националния дворец на децата, Община Търговище и Обединения детски комплекс на града. В него участваха 1 717 творби на ученици от всички области на страната, както и от българските училища в Молдова, Франция и Испания.