Образование

Възпитаник на Педагогическия факултет дарява три стипендии на отлични студенти

За трета поредна година Павел Стойчев дарява три еднократни стипендии от по 250 лева на студенти от Педагогическия факултет при Великотърновския университет. Той е възпитаникът на учебното звено. Завършил е преди години и в момента живее и работи в САЩ, но не ни забравя, каза деканът на факултета проф. Венка Кутева. Отличените студенти са от специалност „Социална педагогика”, имат отличен успех за учебната 2016/17 година и се занимават активно с доброволческа дейност. Надежда Маринова, Господин Константинов и Ангелина Джурова са членове на Клуб „Образование” към Сдружение ЗОВ, работят с деца, лишени от родителска грижа, с деца и младежи,  жертви на насилие и трафик. Участват в различни менторски проекти, водещи са на форуми, посветени на доброволчеството в социалната работа.

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone