Образование

Възпитаник на Кеймбридж преподава три дни в Гимназията по туризъм

Мистър Питър Джадж е дългогодишен преподавател по английски език, работил в различни страни по света като Германия, Гърция и Мароко. Британецът е сред малцината специалисти в прилагането на методите на обучение според стандартите на университета Кеймбридж и в преподаването на английски език като чужд. В продължение на 3 дни мистър Питър Джадж участва в часове по английски език в ПГТ „Д-р Васил Берон”. Ученици от 8, 10 и 11 клас имаха уникалната възможност да слушат оригинална английска реч и да проявят своите умения да говорят на английски език. На края на своят престой, англичанинът сподели, че е останал с изключително добри впечатления от общуването с  българските младежи, от тяхната любознателност и познания по широк кръг от теми.