Образование

Възпитаник на Гимназията по строителство с грамота и поощрителна награда от национален конкурс

Михаил Михаилов от XI клас, специалност „Парково строителство и озеленяване” в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия – е сред класираните с грамота и поощрителна награда в Националния конкурс за написване на стихотворение и есе “Живеем в земята на Ботев” . Конкурсът е в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 на Министерството на образованието и науката и е посветен на 144 – та годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев. Негов  организатор е Центърът за подкрепа на личностното развитие „Център за работа с деца”, гр. Враца. Михаил се състезава в категорията есе във възрастовата група IX-XII клас.

За участие в конкурса той е вдъхновен, мотивиран и подпомогнат от своя учител по български език и литература –  Нели Гергенчева-Видиновска.