Икономика

Възобновиха работата по системата „бонус-малус”

Членове на Комисията за финансов надзор и назначена работна група от експерти възобнови работата си по създаване на системата „бонус-малус“, съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН).

 

Работната група по системата „бонус-малус“ ще има готовност да представи за обсъждане готовите варианти през есента на 2019 г.

Целта на системата е да има единни изисквания за коригирането на застрахователната премия. Тя зависи от поведението на водача на автомобила, покрито от застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, според чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането. От КФН уверяват, че основната идея е да се възползват съвестните „добронамерени“ шофьори и да се наказват „високо рисковите“.

 

Системата „Бонус-малус“ персонализира премията, платена от застраховащия/потребителя, като взима предвид поведението на пътя и историята на претенциите. Крайната и най-съществена цел на системата „бонус-малус“ е да възпита във водачите на автомобили чувство за отговорност. Това става като се акцентира върху пряката връзка между поведението на пътя и риска от причиняване на вреди от собственика/водача на автомобила.

 

В новата работна група, и по съвет на международен консултант, са включени експерти от КФН, Министерството на вътрешните работи и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Създаденият експертен екип ще разработи няколко варианта за система. Целта е всеки един от тях да е максимално рационален и прагматичен, и да отчита в най-голяма степен нормалната житейска ситуация на пътя.

Готовите варианти ще бъдат представени и предложени за обществено обсъждане на гражданите, водачите и собствениците на автомобили, както и на всички заинтересовани страни – правителствени, неправителствени организации и застрахователи.