Образование

Във ВТУ се изучава уникална специалност с арабски език

Н. Пр. д-р Ахмад Ал Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина в Република България, и зам.-ректорът по международната дейност на Великотърновския университет доц. д-р Димитър Димитров проведоха протоколна среща, на която обсъдиха изучаването на арабски език във Великотърновския университет, както и бъдещи съвместни проекти.
Посещението на Н. Пр. д-р Ахмад Ал Мадбух в Университета е по повод представянето на арабска поезия под надслов „Гласове от съвременната палестинска литература“.
Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е второто висше училище в България, в което се изучава арабски език, но специалността „Приложна лингвистика с втори чужд език – арабски“ е уникална за страната. Изучаването на арабски език започва през учебната 1992 – 1993 г., когато се открива специалност с изучаване на арабски език като втори чужд език към катедра „Класически и източни езици и култури“. В момента арабски език се предлага като втори чужд в специалността „Приложна лингвистика с два чужди езика – преводачески профил, Приложна лингвистика с английски език и втори чужд език с информационни технологии.“
От направеното по повод акредитацията на специалността проучване сред дипломиралите се и вече професионално реализирани студенти става ясно, че е всеобщо удовлетворението от избора на тази специалност. Всички споделят мнението, че благодарение на владеенето на сравнително рядък език, какъвто е арабският, те са предпочитани кадри на фона на многото преводачи с популярни езици.