Образование

Във ВТУ започна форума „Дигитално включване в интеркултурна среда – мисия невъзможна”

Днес във Великотърновския университет беше открита Национална педагогическа онлайн конференция на тема „Дигитално включване в интеркултурна среда – мисия невъзможна”.

Това е девето издание на конференцията, а организатори са Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС) към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ЦМЕДТ „Амалипе”.

Заместник-ректорът по учебната дейност доц. д-р Димитър Симеонов откри научното събитие и поздрави всички от името на академичното ръководство и лично от името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов.

„Поздравявам организаторите и участниците в Националната педагогическа конференция. Адаптацията на всяка социална система към функциониране в онлайн среда е дълъг и труден процес. В образователната система този процес е още по-сложен и зависещ от множество променливи. Преживените и съпреживените трудности, свързани с наложената и необходима дигитална трансформация, натрупаният емпиричен опит и достигнатите теоретични обобщения трябва да се споделят. Задължително е да се потърсят пресечните точки и възможните посоки, в които да продължи реорганизацията на образователната система на всички нива – от предучилищно до висше образование. Пожелавам успех на форума!“, каза в приветствието си доц. Димитър Симеонов.

В програмата на четирите паралелните работни сесии присъстват теми, свързани със споделени добри педагогически практики за организиране на учебния и възпитателния процес в дигитална среда. Представители на академичната общност, директори на различни образователни институции, педагогически специалисти, образователни медиатори и родители ще обсъдят използваните и неизползваните възможности на дигиталната среда за иновативно организирано обучение.

Участие в пленарната сесия „Електронно обучение в мултикултурна среда – предизвикателства и възможности“ ще вземат Евгения Пеева-Кирова, заместник-министър на образованието и науката; Деян Колев, председател на УС на ЦМЕДТ „Амалипе”; доц. д-р Петя Събева, директор на ДЕПОКПС и др.