Култура Община

Във Велико Търново се организира Национална кръгла маса за статута „Историческа и духовна столица на България“

Национална кръгла маса на тема „Велико Търново – историческа и духовна столица на България – правно положение и перспективи“ ще се проведе на 22 септември във Велико Търново. Участие в дискусията, която ще е един от акцентите в Деня на Независимостта, ще вземат водещи юристи, конституционни съдии, историци, архитекти и общественици, представители на културните индустрии, туризма и опазването на историческото наследство. Инициатор на престижния форум е Сдружение „Велико Търново – историческа и духовна столица на България“, с подкрепата на Община Велико Търново. Модератор ще бъде телевизионният журналист и водещ на предаването „История БГ“ по БНТ Георги Ангелов.

Основна цел на събитието е да обедини най-добрите идеи и конкретни предложения за юридическа легитимация на статута на града като историческа и духовна столица и възможностите му за развитие.

Едноименното сдружение беше учредено на 18 март 2022 г. В него участват представители от различни сфери на обществения живот. То реализира различни проекти, а една от основните му задачи е да се постигнат законодателни промени, позволяващи реални действия по статута „Историческа и духовна столица на България“. Припомняме, че Велико Търново получи признанието с решение от най-високата трибуна на държавността в България – Народното събрание, на 12 април 2019 година.

Велико Търново притежава особен символен статус – духовен център и опора на българската идентичност и държавност през вековете, ключова част не само от българската, но и от европейската история, подчертават от Сдружението.

Днес Велико Търново е един от най-забележителните градове в Европа, със стотици недвижими културни ценности, с три археологически резервата с антични и средновековни структури, и с множество музейни обекти. С невероятното си географско разположение, с архитектурата си от четири епохи, с огромното разнообразие от културни събития, фестивали, концерти и различни атракции с вдъхновяващата си атмосфера, Велико Търново е притегателно туристическо и културно средище; място, където се срещат хора от целия свят, градът в България с най-голям потенциал за развитие като туристически, културен и образователен център в национален и европейски мащаб.

Всичко това дава сериозно основание на Сдружение „ИДСБ“ да работи за развитие на правното положение и перспективите пред великия ни град, посочват инициаторите на Националната кръгла маса.

П Р О Г Р А М А И УЧАСТНИЦИ

Кръгла маса на тема:

„Велико Търново – историческа и духовна столица на България – правно положение и перспективи“

22.09.2022г.

гр. Велико Търново, Ритуална зала на Общината

Начало 16.00 часа

Откриване от кмета на община В. Търново инж. Даниел Панов

Изказвания:

Проф. д-р Пламен Павлов – „Вековната идея за Търново като столица на България през различните исторически епохи“

Проф. д-р Петко Петков – „Историческа обосновка за конституционно присъствие на В. Търново“

Проф. д-р Милко Палангурски – „Търновска книжовна школа и съвременния университетски център“

Венцислав Събев – „Ролята на В. Търново в европейското историческо наследство – поглед от Швейцария“

Д-р Николаос Мердзимекис /Министерство на културата на Гърция/ – „Ролята на В. Търново като историческа и духовна столица на България в отношенията на Балканския полуостров в съзвучие с останалите стари столици“

Николай Малаков /главен архитект на община В. Търново/ – „Фактическо състояние и юридически пречки за опазване на недвижимите културни ценности и специфични градоустройствени решения за В. Търново“

Нейко Генчев – „Проблеми на града, потенциал и перспективи. Културни ценности на В. Търново“;

Проф. д.ю.н. Борис Велчев /съдия в Конституционния съд на България 2012 г. – 2021г. и председател на Конституционния съд 2015 г. – 2021г./ – „Велико Търново – историческа и духовна столица на България, правно положение и перспективи“

Чл.-кор. проф. д.ю.н. Атанас Семов /съдия в Конституционния съд на България/ – „Велико Търново – историческа и духовна столица на България – необходимост от конституционен статут и закон за историческата и духовна столица на България“

Симеон Сакскобурготски – приветствие

Закриване – адвокат Йордан Цветанов – председател на СНЦ „В. Търново – историческа и духовна столица на България“