Община

Във Велико Търново са одобрени кандидатите за нови отоплителни уреди

Класирането след втората покана към жителите на Велико Търново да се включат в Основната фаза на проекта за подмяна на стари отоплителни уреди на домакинствата вече е готово. Списъкът с одобрените кандидати е публикуван на официалния сайт на общината на адрес:

https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2021/09/28/klasirane-vt-2892021.pdf.

Предвид оставащия брой свободни нови отоплителни уреди – общо 190 от различните видове, през ноември Община Велико Търново ще продължи кампанията за смяната на старите печки на дърва и въглища. Тогава ще бъде обявена и конкретната дата на публикуването на нова покана към гражданите.

Новите отоплителни уреди са на газ или пелети и са безплатни за одобрените кандидати. В зависимост от желанията на кандидатите, от типа отоплителна система и от размера на жилището, гражданите могат да избират между следните налични видове:

Топловъздушна камина на пелети, съответно с мощност 6 kW, 8 kW, 10 kW и 12 kW;

Камина на пелети с водна риза, съответно с мощност 12 kW, 18 kW и 25 kW;

Пелетен котел 25 kW или 33 kW;

Едноконтурен кондензационен котел на природен газ, съответно с мощност 24 kW, 28 kW, 33 kW и 42 kW;

Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW или 35 kW;

Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW;

Газов конвектор на природен газ 1.5-3 kW или 1.8-5 kW.

 

Цялата информация и необходимите документи са достъпни на следния адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/.

 

Интегрираният проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ се реализира по Програма LIFE на ЕС и обединява усилията на общинните Столична, Велико Търново, Бургас, Стара Загора, Русе и Монтана, заедно с НПО Клуб „Икономика“ 2000.