Образование Община

Във Велико Търново расте интересът към професионалните паралелки

Интересът на учениците във Велико Търново към професионалното образование расте, сочат данните от одобрения план-прием за учебната 2020-2021 година. В училищата, които са на общинска издръжка, са сформирани 13 специализирани паралелки, поставящи пряк фокус върху конкретно професионално направление. Класовете са с три повече спрямо миналата учебна година.
Расте и броят на учениците в специализираните класове – те ще бъдат 241, а през 2019-2020-а година са били 173.
Увеличението сочи и повишен интерес към специалности в четири училища. Това са Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ с професионалната паралелка „Приложен програмист“, Средно училище „Емилиян Станев“ – клас „Графичен дизайнер“, Основно училище „Владимир Комаров“ – специалност „Монтьор по автоматизация“ и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, където учениците търсят паралелките „Лаборант“ и „Изпълнител на термални процедури“.
Тенденцията е показателна за все по-добрата връзка между образованието и бизнеса. Това е и една от стратегическите цели в образователната политика на Община Велико Търново, провеждана системно и последователно през последните години.