Община

Във Велико Търново поставят нови съдове за разделно събиране на отпадъци

Във Велико Търново започва процесът по подмяна на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Общината сключи нов договор за оползотворяване на битовата смет и от август 2020-а година дейността ще бъде организирана от „Еко Партнърс България“ АД.

Досега контейнерите от системата за разделно събиране на отпадъци бяха три вида – син, жълт и зелен, а след смяната им ще бъдат два типа – жълт и зелен. В жълтите съдове ще се събират отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал, а в зеления – опаковки от стъкло. Новите контейнери ще са тип „иглу“ с обем 1700 л. всеки.

„Двуконтейнерният модел има някои съществени предимства пред триконтейнерния. С наличието само на два цвята контейнери значително се облекчават гражданите в разделното събиране у дома, което създава предпоставки за повишаване на събраните количества. Комплектът от два контейнера заема по-малко място от улиците и тротоарите“, поясняват от „Еко Партнърс България АД“.

От компанията ще предоставят информация за графика на извозване на отпадъците на своя сайт www.ecopartners.bg, в секция “Нашите общини“. Гражданите могат да се свързват с „Еко Партнърс“ на безплатния телефон 080020015 или на контактите, посочени в сайта на организацията.