Култура Община

Във Велико Търново започнаха консултациите за Общинска стратегия за развитието на културата 2019-2029

Община Велико Търново стартира изготвянето на Стратегия за развитието на културата, изкуствата, културните и творческите индустрии и културния туризъм за периода 2019-2029 г. Тази сутрин започнаха обществените консултациите със заинтересованите страни.

Обсъжданията са насрочени така, че да обхванат шестте тематични фокус групи. По време на всяка от срещите са представяни основните параметри на проекти за стратегическия документ. С цел предварително и максимално широко отразяване на обществените очаквания и нагласи в съответната област, са разработени са шест онлайн анкети, различни за всяка фокус група. Анкетите са достъпни на сайта на Община Велико Търново, раздел „Акценти“, и могат да бъдат попълнени от всички заинтересовани лица.

Консултациите се провеждат в конферентната зала на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ и продължават до 24 април включително. Началото на дебатите бе поставено с фокус групи „Материално и нематериално културно наследство“ и „Читалища и любителско творчество“.

Графикът продължава по следния начин:

 

23 април 2019 г. (вторник)

10:00 ч.

ФОКУС ГРУПА – СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА (МУЗИКА, ТЕАТЪР И ТАНЦ) –

АНКЕТА „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА (МУЗИКА, ТЕАТЪР И ТАНЦ“

https://docs.google.com/forms/d/18RwBdfqKoIXateD5S8oASqAdzGbJxCQk8JieuGFB5o4/edit

14:00 ч.

ФОКУС ГРУПА – АУДИОВИЗИЯ И МЕДИИ

АНКЕТА „АУДИОВИЗИЯ И МЕДИИ“

https://docs.google.com/forms/d/1kzpANvggit_NcCUi_9tCxJtceOScBPzSSJQGMfe9bvk/edit

16:00 ч.

ФОКУС ГРУПА – КНИГА, ЧЕТЕНЕ И БИБЛИОТЕКИ

АНКЕТА „КНИГА, ЧЕТЕНЕ И БИБЛИОТЕКИ“

https://docs.google.com/forms/d/1OA89SGtUG8V8P-SiTP6BPnd_HscAFVPNO6mhXPmsv4U/edit

 

24 април 2019 г. (сряда)

10:00 ч.

ФОКУС ГРУПА – ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

АНКЕТА „ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН“

https://docs.google.com/forms/d/1P2k858wTOcY4d89z-4qj6CJFKu94u6hxFqgJupSS9x8/edit