Образование

Във Велико Търново беше създадена областна координационна група за учене през целия живот

Днес във  Велико Търново беше създадена областна координационна група за учене през целия живот. За  председател на групата беше избран областният управител проф. д-р Любомира Попова. В специално организираната кръгла маса участваха началникът на Регионалния инспекторат по образованието на МОН Розалия Личева, експерти от областната администрация във Велико Търново, Териториалното статистическо бюро, както и представители на общинските администрации.
Госпожа Валентина Дейкова – национален координатор за учене на възрастни и ръководител на Проект № 3761-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA – „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” акцентира върху важността на проекта и представи кратки презентации за ефективността на процеса и неговите резултати.
По време на кръглата маса беше обсъдено и предстоящото провеждане на „Национални дни на ученето през целия живот“.
Те се провеждат за пета поредна година от  Министерството на образованието и науката. Дните ще се проведат от 9 до 11 октомври 2019 г. в гр. Велико Търново. В програмата са включени изложение на институции за образование и обучение на възрастни, информационен семинар за журналисти, национална конференция, церемония за връчване на награди за принос към сектора за учене на възрастни, популяризиране на Електронната платформа за учене в Европа (EPALE), културни прояви и др.