Образование

Във Великотърновския университет се проведе научен семинар „Кадрите в Туризма“

На 1 декември катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на ВТУ проведе онлайн научен семинар на тема „Кадрите в туризма“. Събитието се състоя в два панела. По покана на катедрата, в първия панел гост-лектор бе Люблена Димова, мениджър изследвания в Европейска туристическа комисия, Брюксел. Тя представи своето професионално развитие до момента и даде примери от образованието по туризъм, което е получила в няколко чужди университета. Разбира се, беше засегната темата за глобалната пандемия и последиците й за туризма, а също така и за възможностите, които предоставя настоящата ситуация, за търсене на нови решения и изграждане на стратегии за развитие на бизнеса.

Със свои анкети по темата за качествата и уменията, които трябва да притежават кадрите в туризма, Люблена осъществи проучване сред присъстващите в реално време, с помощта на което бяха идентифицирани техните конкретни притеснения за бъдещата им реализация. Тя отбеляза ролята, която студентите могат да имат в процеса на изграждане на новите модели за управление и функциониране на туризма, а именно като генератори на идеи.

Във втория панел на семинара беше представен резултатът от реализиран образователен проект на катедра „Туризъм“ за популяризиране на туристически обекти в България. Създаден е фотопътеводител „Опознай България с нас“, а целта му е да допринесе за развитие на вътрешния туризъм чрез представяне на обекти и дестинации с авторски снимки, пресъздаващи личните впечатления на студентите. Изработката и дизайна са дело на Елеонора Янчева, студентка от трети курс, спец. „Туризъм“. Пътеводителят е замислен като ежегодно издание на катедрата и може да бъде разгледан на ФБ страницата на специалността: https://www.facebook.com/tourismVTU.

Семинарът се проведе с отворен достъп и събра над 30 участника. В част от дискусиите участие взе инж. Славка Проданова, заместник директор на Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново. Тя бе приятно изненадана да види двама от възпитаниците на гимназията, понастоящем вече студенти от специалност „Туризъм“, като част от екипа на проекта „Опознай България с нас“.

Представена в научния семинар бе и Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“, гр. Русе в лицето на учителите Йордан Адолфов, Таня Иванова, Иван Бонев и Християна Янкова. Някои от тях са и възпитаници на специалност „Туризъм“ при ВТУ. Ученици от професионалната гимназия в крайдунавския град също взеха участие. Профилите, в които те се обучават са кетъринг, хотелиерство, организация и технология на свободното време, екскурзоводско обслужване и ресторантьорство.

Научният семинар е една от ежегодните прояви на Катедра „Туризъм“, която заедно с организираните от тях кръгли маси и международни конференции, се стреми да обедини кадри от различни нива, да осъществи обмен на идеи, да свърже опит и наука.