Община

Въвежда се временна организация на движението във връзка с провеждането на избори за народни представители

Във връзка с  провеждането на избори за Народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. се въвежда следната временна организация на движението, както следва:

На 01.10.2022 г. /събота/ за  времето  от  07,00 ч.  до  19,00 ч. се затваря за движение на пътни превозни средства:

ул. „Васил Левски” в  участъка  от студентски стол /кръстовище ул.”Васил Левски” – ул.”Бачо Киро”/ до  сградата  на  Община  Велико  Търново /кръстовище ул.”Васил Левски” – ул.”Христо Ботев”/ .

 

На 02.10.2022 г.  /неделя/  за  времето  от  19,00 ч. до приключване на процедурните действия по Изборите се  затваря  за  движение  на  пътни  превозни  средства:

ул. „Васил Левски” в  участъка  от студентски стол /кръстовище ул.”Васил Левски” – ул.”Бачо Киро”/ до  сградата  на  Община  Велико  Търново /кръстовище ул. ”Васил Левски” – ул. ”Христо Ботев”/.

 

За осигуряване на безпрепятствен достъп до Областна администрация Велико Търново на превозните средства, осигуряващи транспортиране на членовете на СИК до РИК затварят се за движение и паркиране на МПС в периода от 08,00 ч. на 02.10.2022 г. /неделя/ до 08,00 ч. на 03.10.2022 г. /понеделник/ или до приключване на процеса за отчитане на изборните резултати на територията на Област Велико Търново, следните улични платна и територии:

-пътната алея от ул.”Ал. Стамболийски” до северния вход на сградата на Областната управа /покрай игрище „Юнак”/.

-спиране на движението и паркирането на МПС, както и на освобождаване от паркирали такива на паркинга пред сградата на Областната управа, включително и паркинга прилежащ към сградата на V корпус на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, като на този паркинг се разрешава паркирането на личните автомобили на служебно ангажираните лица с изборния процес – на членовете на районната избирателна комисия, дежурните от Областна администрация, служителите на изчислителния пункт, журналисти, както и на  лица посочени в утвърден от Областен управител Велико Търново „Списък на лицата с право на достъп до сградата на Областната администрация” за времето от 19,00 ч. на 01.10.2022 г. /събота/ до 8,00 ч. на 03.10. 2022 г. /понеделник/ или до приключване на изборния процес.

 

-Спиране на движението на пътни превозни средства по ул. „Христо Ботев“, в участъка от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Седми юли“, за периода от 19,00 ч. на 02.10.2022 г. до 07,00 ч. на 03.10.2022 г. или до отпадане на необходимостта, по преценка на контролните органи.